hund

Innavl og innavlsgrad – hva er det?

Posted on Updated on

 

16831442_10158373554470624_1162955322_n

Vi får mange spørsmål ift hva innavl er. Norsk Eurariser Klubb har forklart dette fint på sin side så vi anbefaler at man går inn og leser her.

Innavl er parring mellom dyr som er nærmere beslektet enn gjennomsnittet av parringer i rasen.

Det som regnes som innavl i en rase med mange individer, regnes ikke nødvendigvis som innavl i en rase med færre individer. Faren for å få en valp som er innavlet blir større i en rase med få individer. Disse rasene har ofte en snever avlsbase og faren for at det skal oppstå innavlsproblemer er derfor større enn dersom man velger en rase med mange individer.

Det samme problemet kan oppstå dersom det er snakk om en tallmessig stor rase der de fleste hundene (kanskje alle) stammer fra kun et fåtall avlsdyr.

Hva er problemene med innavl?

Det største problemet med innavl er at man dobler på like gener. Det kan være positivt når det gjelder utseende, men som regel negativt når det kommer til sykdommer og mentalitet.

De fleste sykdommer nedarves ressesivt. Det betyr at foreldredyrene kan være friske uten tegn på sykdom. Men når to avlsdyr som begge bærer på et sykdomsgen får valper sammen, vil en fjerdedel av valpene bli syke. Halvparten av de friske valpene vil bære sykdomsgenet med seg videre og bare en fjerdedel av valpene vil være friske og fri for sykdomsgenet.

Problemet er at man ikke kan vite hvem disse friske valpene som ikke bærer genet er uten å ta i bruk gentesting. En gentest gir ikke alle svar, da en ikke har kommet så langt i forskning ennå. Det finnes heller ikke gentester for alle sykdommer. Gentesting er derfor ingen hvilepute.

Man regner med at alle hunderaser har sykdommer og alle hunder, uansett rase eller manglende sådan, bærer på ett eller flere sykdomsgener. Når man gjennom innavl parrer to beslektede foreldredyr er sjansen for at man treffer på to foreldredyr som bærer på det samme sykdomsgenet langt større enn når man parrer to ubeslektede dyr.

Et annet stort problem med innavl er innavlsdepresjon. Dette betyr økt sykdomsfrekvens, nedsatt livskraft, redusert holdbarhet og redusert fruktbarhet.

Disse problemene oppstår på grunn av tap av egenskaper på grunn av økt antall like (homozygote) gener i genparene. Dette fører til at bl.a. immunforsvaret blir mindre effektivt ved at individets mulighet for å produsere antistoffer blir drastisk redusert.

Hva er matadoravl?

Matadoravl betyr gjentatt bruk av samme hann, som regel på grunn av popularitet og/eller manglende tilgjengelighet av andre hanner. Det fører til at mange hunder i neste generasjon er i slekt med hverandre. Matadoravl vil derfor øke faren for innavl i en rase.

I og med at tisper kun får et begrenset antall valper etter seg i forhold til en hann, er matadoravl som regel et problem der det er snakk om populære hanner.

NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års periode. Har man en rase med 100 registreringer årlig skal et avlsdyr ha maks 25 avkom etter seg i hele avlsdyrets levetid. NEK følger desse avlsanbefaligene til NKK.

Hvor stor innavlsprosent?

Innavlsprosenten viser hvor stor prosent av genene som er lik hos både far og mor. Genetikerne fraråder tettere innavl enn 6,25 prosent. Dette er det samme som parring av søskenbarn. Parrer man halvsøsken får man 12,5 prosent innavl.

Mange kombinasjoner kan virke til å gi en lav innavslprosent. Når man ser nærmere på stamtavlen kan det vise seg at en eller flere hunder går igjen mange steder på stamtavlen til både far og mor slik at innavlsprosenten kan bli høy på kombinasjonen, uten at foreldredyrene ser ut til å være i nær slekt hvis man kun ser på de 3-4 nærmeste slektsleddene.

Når man skal sjekke innavlsprosenten er det derfor viktig å sjekke lenger bak på stamtavlen enn 3 generasjoner og ikke minst sjekke at eventuelle avlsmatadorer på stamtavlen ikke står oppført med forskjellige registreringsnummer flere steder på stamtavlen.

Enkelte hunder har flere ulike registreringsnummer fordi de har avkom i flere land. I databasen blir hunder med ulike registreringsnummer regnet som to ulike hunder. Det kan føre til at kull med stor innavlsprosent står oppført med en lavere innavlsprosent i en database enn det som er reelt. Norsk Kennelklubb advarer mot dette når de omtaler sin database som heter Dogweb, se beskrivelse av Dogweb nedenfor.

Dogweb er Norsk Kennelklubb sin database over norske hunder og kull. Den innholder innavlsgrad, HD registreringer med mer. Følgende er hentet fra NKK sine sider:

«Innavlsgrad i DogWeb
NKK har i første omgang valgt å publisere en beregnet innavlsgrad på hver enkelt hund i databasen samt at systemet beregner innavlsgraden på en fiktiv stamtavle for en kombinasjon som man planlegger. Et meget nyttig verktøy for de aller fleste oppdrettere.

Det er meget viktig å være klar over svakhetene ved slike beregninger i NKKs hundedatabase.

NKK og sikkert alle andre kennelklubbers, database har i utgangspunktet aldri vært laget for å kunne foreta slike beregninger . Hovedhensikten var “å føre register over raserene hunder” og å kunne skrive ut en stamtavle til disse hundene. Med dette som hovedmål var det ikke “så viktig” om en hund ble dublisert i databasen og forekom flere ganger med forskjellige reg.nr. Den utskrevne stamtavlen var rett.

Et annet “problem” er FCIs regler for registrering av importer. Disse reglene medfører at hunder skifter reg.nr etterhvert som de flytter. Eksempelvis en norsk hund selges som valp til Danmark. I DK får denne nytt reg.nr. Mens den er i DK parres den med en norsk tispe. Hunden selges videre til Spania og noen i Norge importere sæd fra denne nå spanske hannhunden og bruker denne på en norsk tispe. I NKKs database kan denne opprinnelige norsk hunden nå forekomme med tre forskjellige reg.nr og alt er gjort etter regelverket.

Dette problemet oppstår også med hunder fra England som har et reg.nr. brukes i Norge med dette og senere får et Stud book nr. og så brukes med dette. Det er umulig for andre enn de som har inngående kjennskap til en rase å oppdage og evt. korrigere slike “feil”. Hundens navn er ofte, men langt fra alltid, en god nok identifikator. NKK har til hensikt å utvikle et system som gjør det mulig for klubbene å rapportere slike “feil” i databasene slik at vi kan få oppdatert og korrigert dette. Samtidig vil NKK jobbe både mot Nordisk Kennel Union og FCI for å fjerne regelen om å endre et reg.nr.

Beregning av innavlsgrad bruker selvfølgelig hundenes registreringsnummer som identifikator av hvert enkelt individ og det er altså flere tilfeller hvor samme hund forekommer med flere reg.nummer. Videre er kravet ved import kun at det skal være tre kjente generasjoner bak en hund. Både manglende stamme og forskjellige reg.nr på samme hund medfører at en beregnet innavlsgrad ofte blir feil.

Man må være spesielt oppmerksom på dette og kanskje særlig i raser som har en liten populasjon i Norge og med en stor grad av importer

Ordliste:

  • Gen – arveanlegg. Et gen utgjør ett avgrenset avsnitt av DNA -molekylen. Det er oppdaget at arvemassen hos hund og mennesker inneholder drøyt 20 000 proteinkodede gener.
  • Innavl – avl som skjer mellom nærbeslektede individer. Innavl medfører att avkommer får flere homozygote (individer som har to like varianter av et gen) genpar for både ønskede og uønskede egenskaper.
  • Innavlsgrad – et tall som angir hvor mange prosent av et individs genpar som er homozygote. (identiske gener fra foreldrene for en bestemt arvelig egenskap). Innavlsgraden varierer etter hvor mange generasjoner man tar hensyn til.
  • Innavlsdepresjon – innavl medfører at avkommene får et stort antall gener med samme bestemt arvelig egenskap. Negative effekter av innavl (innavlsdepresjon) er redusert helse som blant annet gir seg uttrykk i økt risiko for arvelige sykdommer og infeksjonssykdommer, kortere forventet livslengde og redusert kullstørrelse.

Pomeranianhunden Fiffi i filmen «Kjæledyrenes hemmelige liv»

Posted on Updated on

Ser du hvem Bella Klein hunden ligner på? Hun har kledd seg ut som Fifi fra «Kjæledyrenes hemmelige liv», en morsom film for hele familien! I samarbeid med Agria Dyreforsikring kan du nå vinne billetter til filmen her. Gå inn på https://www.facebook.com/bellaklein/.  Skriv navnet på ditt kjæledyr i kommentarfeltet,  del bildet på fin profil på Facebook og bli med i trekningen. Konkurransen varer til fredag 15. juli.

Lykke til! 🙂

fiffi_collage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrialogo

www.bellaklein.no

Lille Nikky har vokst seg til å blitt stor og fin

Posted on Updated on

Lille Nikky var syk som liten og gikk både på medisiner og spesialmat. I tillegg ga vi han klyster daglig for at han skulle få gå på do. Nå er han frisk og rask og verdens snilleste hund. Nå gleder vi oss til å dra på mange hundeutstillinger med han. Vi er påmeldt på exporama på Hellerudsletta og Letohallen.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Pomeranianvalpen din og bjeffing

Posted on Updated on

POMERANIAN VALPEN DIN OG BJEFFING

En av de første tingene du vil merke med en Pomeranian valp er dens kjærlighet til Bjeffing. Pomeranianhunder er naturlig født bjeffere og vil varsle deg hvis en fremmed er på en dør, eller når et blad faller av et tre. En pom oppfører seg som en utmerket vakthund. Siden du ikke trenger Pomeranian valp å varsle deg til endring av årstidene, er det viktig at du kontrollerer dens bjeffevaner mens den er valp, så han vil høre på deg.

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.
Expono Photo Sharing | Backup, Organize and Sharing

Slik kan du effektivt styre en valps bjeffing:

Ikke Skrik på hunden – Hvis du vil ha hunden til å stoppe å bjeffe må du ikke rope kommandoer på ham som «Nei!», «Slutt å bjeffe!», «Hold kjeft!» Eller «Stille!» Din hund vil bare tolke skrikingen din som “bjeffing”, som bare vil få ham til å bjeffe mer. Den ta “bjeffingen» som et tegn på at det han gjør er rett. Glem aldri at en Pomeranian valp ser deg som leder. Derfor trenger du å opptre som en.

Være en Flokkleder  – I naturen ville ikke hundeflokkleder bjeffe til en valp for å få ham til å stoppe å bjeffe. I stedet vil  en flokkleder ville fast klemme munnen og lage en slags munnkurv på han og knurre lavt til han. Dette ville ikke skade valpen, men vil umiddelbart stoppe ham fra å bjeffe.

Du kan etterligne denne manøveren ved å sette din Pomeranian valp ved siden av deg, dra fingrene på venstre eller høyre under hans krage på baksiden av hans hals, og bruke den andre hånden til fast fold over hundens munnkurv og trykke ned. Og med en fast og bestemt tone si «Stille.» Dette vil umiddelbart gjøre at hunden blir stille. Bare gjenta dette når du vil hunden setter i gang i bjeffe.

Det kan ta flere repetisjoner før valpen forstår kommandoen «stille» og stopper å bjeffe. Men utholdenhet er nøkkelen – ikke gi opp!

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Ikke disipliner hunden din utover dens naturlige instinkt – Bare husk at det er i hundens natur å bjeffe. Derfor skal du ikke prøve å få valpen til å slutte å bjeffe når det ikke er nødvendig. Hvis han er bjeffer når en fremmed kommer inn døren, eller han spioner på et annet dyr ut av vinduet, må du ikke få han til å være stille. Hvis du ønsker å roe ham ned i slike tilfeller, roper du på ham og gir ham en god klapp.

Bella Klein´s Pomeranian

«Dogs4all» 2010

Posted on Updated on

Dogs4all 2010 blir arrangert på Norges varemesse på Lillestrøm 27-28 November!

Nå er det bare å sette av datoen! På DOGS4ALL får du en helt spesiell mulighet til å møte alle de 300 rasene som finnes i Norge, ingen andre messer har noe tilsvarende! Her vil du finne alt det nyeste innen hund og hundesport, samt årets største hundeutstilling på ett og samme sted.

Sjekk ut hjemmesiden til dogs4all her

Dogs4All messen på lillestrøm november 2010Video av Toby for dogs4all 2009, se videoen her

Her er NKK´s Bilder fra finaleringen Dogs4all 2009

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.

Pomeranian: Naboene våre er daglig oppe og koser med våre små pombamser

Posted on Updated on

Vi er så heldige og ha EN nabo. Til gjengjeld har denne naboen noen fantastiske unger som daglig kommer opp og vil hilse på våre pommer. De koser med valpene og går tur med de store. Vi setter kjempe pris på det, for da får hundene våre seg en ekstra tur, samt at valpene tidlig blir vant med barn. Det syns vi er veldig viktig! Vi tok her om dagen masse fine bilder av hundene med Barna: Dennis, Tuva & Alexander

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Naboungene med våre pomeranian hunder :)

Her kan dere se alle bildene

Pomeranian valper hos Bella Kleins Pomeranian (http://www.bellaklein.no)

Posted on Updated on

Vår orange Pomeranian tispe «Asia» fikk for ca 3 uker siden en nydelig gutt og søt lita jente. De vokser seg til og har begynt med morsomme «knurrelyder» og prøver å løpe så fort de kan over gulvet.. Det går desverre ikke så raskt enda, men de kommer seg. Når vi legger de på ryggen og koser de på magen, sovner de på få sekunder. Tillitsfulle og fantastisk skjønne valper..

Asia´s puppies Krissy & Kenny
Bella Kleins pomeranian hanne "kenny"
Asia´s puppies Krissy & Kenny
Bella Kleins pomeranian tispe "krissy"

Asia´s puppies Krissy & Kenny Asia´s puppies Krissy & Kenny Asia´s puppies Krissy & Kenny Asia´s puppies Krissy & Kenny Asia´s puppies Krissy & Kenny

Vi kommer til å legge ut nye bilder i dette albumet: Asias valper så det er bare å følge med.

Bella Klein´pomeranian selger sitt «Kennel hus» :)

Posted on Updated on

Bella Klein flytter!
Vi selger nå huset vårt og er i full gang med pakking, flislegging, rydding på tomten, kasting, fiksing av muren, vasking osv. Man kan godt kalle det kaos og takk til alle som hjelper oss med hundepass og fiksing i huset i denne kaotiske tiden. Vi ønsker etterhvert å flytte litt lenger ut på landet og en ting er sikkert. STOR hage er viktig så hundene får boltret seg masse. Vi er kjempe glad i huset vi bor i nå, men om vi skal trekke ut noe positivt ved flytting, så er det ingen perfekt beliggenhet i forhold til at det går veldig mange mennesker forbi både til skole, barnehage, matbutikk osv. Dere vet jo hvordan Pomeranian hunder er? De skal passe på tomten sin og gir beskjed til alle som går forbi.  Vi håper å få flyttet tidlig 2010. Snart kommer bilder av ny bolig. Bare vent! Neste helg er det vising. Velkommen! 🙂

Bella Klein´s Pomeranian

Se flere bilder av huset her

I dag feirer vi 50 000 besøkende på hjemmesiden til Bella Klein´s Pomeranian

Posted on Updated on

50 000 besøkende:)

I dag rundet vi 50 000 besøkende på Bella Klein´s Pomeranian.  For litt under 1 år siden, opprettet vi hjemmesiden http://www.bellaklein.no og har forsøkt å holde pomeranianelsker oppdatert over hva som skjer på vår kennel. Fortsett å besøk vår side og gi oss beskjed dersom det er stoff dere ønsker at vi skal skrive om eller bilder dere ønsker å se.

Pictures 302.JPG
Bella klein´s Toby

Lucy´s pomeranian valper er straks 8 uker og er noe av det vakreste vi har sett :)

Posted on Updated on

Lucy´s pomeranian valper er straks 8 uker og er noe av det vakreste vi har sett 🙂 Er det mulig å være så vakre? Dette er 2 små herlige bamser med kjempe fine kropper, bra pels og fantastisk gemytt. De elsker alle som kommer på besøk og sovner i fanget til enhver gjest. De leker utrolig fint sammen og vi har blitt veldig glade i dem.

Se alle bilder her

Bella Klein´s Fantacy-Pomeranian puppy Norway

IMG_1979.JPG
Bella Klein´s Freddy-Pomeranian puppy Norway

Her de siste bildene av Valancia og Magic ´s valper Freddy & «Fantacy» født 19 mai 2009. Se flere bilder på http://www.expono.com/bellaklein

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.

Pomeranian: Bella Klein´s Energy skal straks reise til fòrvert

Posted on

Pomeranian valpen, Bella Klein´s Energy har straks blitt 9 uker og reiser til helgen til fòrvertene sine. Heldigvis skal hun ikke bo langt fra oss. Hun skal bo på kløfta!. her er siste bilder av henne. Tykk og god pels og skikkelig bøllefrøken. Akkurat slik vi liker de 🙂

Pomeranian: Bella Klein´s Arny begynner å bli voksen :)

Posted on Updated on

Arny´s nye eier har lastet opp nye bilder av den lille sjarmøren på expono.com og delt med oss. Vi er veldig stolte av han og gleder oss til å se han igjen. Arny har det veldig bra hos sine nye eiere og blir behandlet som den lille prinsen han er. Se hvor nydelig lille Arny har blitt.

CIMG0429.JPG
Lille pomeranian sjarmøren "Arny"

Vår lille pomeranian «Baby» på besøk hos oss i helgen

Posted on Updated on

«Baby» bor hos fórvertene Nina og Trond men vi var «babyvakt» for henne i helgen. Hun var så snill hele helgen og lekte konstant med Army. Det var hele tiden løp frem og tilbake med leker og vi var som vanlig på lang tur og Baby koste seg. Selv om hun har hatt det fint her i «Frognerparken» ble hun veldig lykkelig når Trond & Nina hentet henne. Selvfølgelig ble det knipset masse bilder og hun har blitt helt nydelig. Se her 🙂

IMG_6674.JPG
Baby-orange pomeranian fra Bella Klein´s pomeranian
IMG_6692.JPG
Bella Klein´s pomeranian
pomeranian på tur 25
Bella Klein´s pomeranian
IMG_6738.JPG
Bella Klein´s pomeranian
IMG_6691.JPG
Bella Klein´s pomeranian

Se alle bilder av baby her

Pomeranian elsker snø. Her er noen bilder fra de siste dager hos Bella Klein

Posted on Updated on

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.Se albumet her: