Pomeranian Ernæring

Dette kan ta livet av hunden din i julen. Pass på!!!

Posted on Updated on

Hvert år får veterinær Lars Brath ved Jessheim dyreklinikk inn hunder som har forspist seg på julematen. Det kan faktisk kan ta livet av den.

– Man skal ikke mate hundene med bein, fettholdig- og salt mat. Og for all del, ikke gi dem sjokolade, advarer Brath.

Spesielt mørk sjokolade er giftig for hunden.

– En kokesjokolade kan faktisk ta livet av en hund, sier han.

Bella Klein´s Joey 7months

Julerester i matskåla kan få et tragisk utfall.

Kan sette seg i tarmen

At sjokolade kan være giftig for hunden er noe mange hundeeiere vet fra før. Det som kanskje ikke alle vet, er at heller ikke den vanlige maten julematen vi dytter i oss er noe særlig å gi til bikkja.

Hundemager som er vant til å få tørrfôr, tåler salt og fett kjøtt svært dårlig. Resultatet kan blant annet bli langvarig diaré.

Pinnekjøttet er både for salt og inneholder bein som kan sette seg fast i tarmen til hunden. Skjer dette, må hunden opereres.

Heller ikke ribbe er noe som anbefales som erstatning for fullverdig hundefôr. Dette blir for tung kost for bikkja og kan ende i plagsom diaré. Landet rundt er det dessuten rapportert om veterinærer som må dope ned hunder hver jul for å plukke ut små ribbein som har satt seg på tvers i hundeganen.

Diaré, oppkast, skjelvinger og ustøhet er alle symptomer som kan skyldes at hunden har fått i seg noe den ikke skal.

www.bellaklein.no

rb.no

Se her:

img_0001-copy1

Hunder og katter som kommer fra Sverige må behandles mot bendelorm

Posted on

Hunder og katter som kommer fra Sverige må behandles mot bendelorm

(For infomation in English, click here)

Alle hunder og katter som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal fra og med fredag 11. mars behandles mot revens dvergbendelorm, melder Mattilsynet Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hunde- eller katteeiere kan selv behandle sine dyr.

Parasitten, som kalles revens dvergbendelorm, ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, innføres det nå et krav om at alle hunder og katter som har vært i Sverige skal behandles. Ny forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige ble fastsatt 8. mars 2011 med ikrafttredelse 11. mars 2011.

For ny forskrift se Mattilsynets hjemmesider www.mattilsynet.no

Hva du må gjøre ved innførsel av hund eller katt fra Sverige?
– Alle hunder og katter skal behandles mot revens dvergbendelorm i løpet av de siste 48 timer før innreise til Norge
– Etter førstegangsbehandling som nevnt over, kan hunder og katter som regelmessig innføres fra Sverige til Norge alternativt behandles jevnlig, og minimum hver 28. dag, i stedet for ved hver grensepassering.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling.

Ved innførsel av hund og katt fra Sverige, må du kunne dokumentere at dyret er behandlet. Eksempel på egenerklæringsskjema kan lastes ned under.

Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten.

Om behandlingen
Legemidler mot revens dvergbendelorm er reseptpliktige i Norge. Du må derfor konsultere en veterinær som skriver ut en resept slik at du kan få kjøpt preparatet på apotek. Reseptplikten vurderes nå, slik at disse legemidlene kan bli reseptfrie. Vi vil komme med ny informasjon om dette så snart det er avgjort.

Legemidler mot bendelorm kan kjøpes uten resept på apotek i Sverige. Eksempler på legemidler som kan benyttes er midler som inneholder praziquantel eller epsiprantel.

Hvorfor skal behandlingen skje til bestemte tider?
Hunder og katter kan bli smittet når de spiser gnagere. Når du behandler hund eller katt, vil det virksomme stoffet i preparatet drepe alle utviklingsstadier av parasitten. Det er viktig å behandle dyrene så nært opp til innreisen til Norge som mulig. Dess nærmere innførselstidspunktet behandlingen skjer, dess mindre er muligheten for at dyrene får i seg ny smitte.

Når hunder og katter får i seg smitte med revens dvergbendelorm, vil parasittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller ut egg som andre dyr og mennesker kan få i seg og smittes av. Dersom du behandler hunden eller katten med maksimum 28 dagers mellomrom, vil det ikke kunne utvikles kjønnsmodne parasitter som kan smitte videre.

Hva bør du gjøre dersom du har vært i Sverige før de nye reglene?
Mattilsynet oppfordrer alle hunde- og katteeiere som har vært i Sverige med dyrene sine etter høsten 2010 om å så snart som mulig gi dyrene en behandling mot revens dvergbendelorm.

Hva oppnår vi?
– Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får revens dvergbendelorm til Norge, sier fungerende seksjonssjef Siri M. Løtvedt.  Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt som har sin livssyklus i naturen sprer seg, men vanligvis spres smitten langsomt i naturen fordi rev og smågnagere sjelden vandrer over lange strekninger.

Publikumshenvendelser:
Kontakt ditt lokale Mattilsyn på telefon 06040

For å lese hele saken på Mattilsynets hjemmesider klikk HER.

Mer utfyllende informasjon om revens dvergbendelorm får du ved å følge vedlagte lenker.

Lenker:

Faktaark fra VI
Ekinokokkose
Overvåking av revens dvergbendelmark trappes opp i Norge

Folkehelseinstituttet
Smittevernboka Ekinokokkose

Egne nettsaker:
Anbefaling til hunde- og katteeiere
Dvergbendelorm påvist i Sverige

For besøkende til Norge fra/via Sverige er følgende legemiddel og kombinasjonspreparater tilgjengelig reseptfritt på apotek i Sverige:

Mot bendelorm:
Droncit Vet

Mot bendelorm og rundorm:
Drontal Comp Vet
Drontal Comp Forte Vet
Milbemax vet. för hundar/Milbemax vet. för små hundar och valpar
Profender

Sjekk alltid med veterinær hvilket legemiddel som passer din hund best!

 

 

Reseptfritak – bendelormbehandling av hund og katt

Statens legemiddelverk har gitt unntak fra krav om resept på minste pakning Droncit vet 50 mg tabletter. Droncit vet tabletter inneholder prazikvantel som har effekt mot revens dvergbendelorm, Echinococcus multilocularis, hos hund og katt.

Revens dvergbendelorm er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er nå for første gang påvist på rev i Sverige. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. Bendelormen er ufarlig for hunder og katter.

For å hindre at parasitten spres til Norge innførte Landbruks- og matdepartementet 11.mars 2011 krav om at alle hunder og katter som innføres fra Sverige skal behandles mot revens dvergbendelorm før de kommer til Norge.

Les mer på Mattilsynets hjemmesider HER.

Legemiddelverket har som en følge av den nye situasjonen fra 14.03.11 gitt et midlertidig unntak fra krav om resept på minste pakning Droncit vet tabletter 50 mg til hund og katt.

Les hele saken på Legemiddelverkets nettsider HER.

Vaksinering av pomeranian

Posted on Updated on

VAKSINER

Bell Klein´s Pomeranian
Bell Klein´s Pomeranian

HVORFOR SKAL POMERANIAN HUNDEN DIN VAKSINERES?

Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot visse infeksjonssykdommer. For flere av disse finnes det ikke effektiv behandling. Vaksinasjoner er et viktig, effektivt og rimelig forebyggende tiltak. Det er viktig at så mange hunder som mulig blir vaksinert mot de mest alvorlige sykdommene. Når vaksinasjonsdekningen er høy, blir populasjonen beskyttet mot sykdomsutbrudd.

HVA ER VAKSINASJON?

Vaksinasjon innebærer at hunden får en ufarlig variant av den mikroorganismen (for eksempel virus) hunden skal beskyttes mot. Immunsystemet blir stimulert blant annet til å produsere antistoffer mot mikroorganismen. Dermed blir hunden motstandsdyktig mot sykdommen (utvikler immunitet). Valper mangler antistoffet ved fødselen og er derfor svært mottagelige for infeksjonssykdommer. Nyfødte valper får tilført antistoffer fra tispa gjennom råmelka. Det første levedøgnet er spesielt viktig i så måte, for da suges anisoffer svært lett opp fra tarmen. Ved å vaksinere tispa, vil råmelka inneholde antistoffer mot de infeksjoner det vaksineres mot. På den måten blir valpene beskyttet de første leveukene.

VAKSINASJONSPROGRAM

På grunnlag av kunnskap om utbredelse, smittepress og betydning vurderer veterinær i samråd med dyreeier hvilke sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot og hvordan vaksinasjonsprogrammet bør legges opp. All hunder bør bli vaksinert med kjernevaksine mot valpesyke, parvovirusinfeksjon og smittsom  leverbetennelse. Tilleggsvaksinene mot andre sykdommer skal kun brukes etter forutgående vurdering av smittefare eller når regelverket krever det.

For å få best mulig effekt er det viktig å vaksinere til riktig tid i forhold til alder, drektighet og fødsel. For å sikre god beskyttelse over tid, er det for de fleste vaksiner nødvendig å gjenta vaksineringen med jevne mellomrom. Bare friske dyr skal vaksineres.

ANDRE FOREBYGGENDE TILTAK

Vaksinasjon alene er som regel ikke tilstrekkelig for å hindre utbrudd av en infeksjonssykdom. God hygiene, godt miljø, og fullverdig fòring er av stor betydning for  å redusere smittepress og øke hundens naturlige motstandskraft. I tettbygde strøk bør man fjerne hundens avføring for å hindre at smitte spres til andre dyr. Valper bør ha begrenset kontakt med uvaksinerte hunder og hunder med ukjent vaksinasjonsstatus før de selv er vaksinert.

BIVIRKNINGER

Det er en viss risiko for bivirkninger etter vaksinering. Forbigående nedstemthet kan forekomme, og av og til utvikles en mindre hevelse på injeksjonsstedet som forsvinner uten behandling. Alvorlige bivirkninger forekommer imidlertid sjelden. Ta kontakt med veterinær dersom spesielle forhold inntreffer etter vaksinering. Bivikrningsmeldinger skal sendes til Legemiddelverket.

GODKJENNING OG KONROLL AV VAKSINER

Alle vaksiner til bruk på dyr i Norge er godkjente av Statens Legemiddelverk og brukstillatelse blir gitt av Mattilsynet.

Noen råd og tips om rasen POMERANIAN fra Bella Klein´s pomeranian

Posted on Updated on

NOEN RÅD OG TIPS OM RASEN POMERANIAN

Vasking

Til å vaske hunden skal du bruke en god shampo. Husk å skylle pelsen godt. Få ut alle såperester. Tørk den godt. Bruk helst en hårføner, men pass på at du ikke brenner hunden om føneren blåser varm luft.  Hold føneren i god avstand fra hunden og ta gjerne pauser så ikke hunden blir ”hetet” opp av føneren. Vask den når du kjenner at det begynner å lukte hund eller at den er møkkete. Ellers så vasker vi hunden .

pomeranian valper

Pelsen

Pommen´s pels består av to hårlag, underull og dekkpels. Fra fødselen har den en valpepels som den skifter når valpen er ca. 4 til 6 måneder gammel. Men det kan også ta opp til et år før den har fått sin voksenpels. I noen tilfeller så kan det også gå opp mot 3 år før en bra pels er klar. I den tiden hunden skifter pels, kan den se veldig pjuskete ut. Den skal børstes godt igjennom minst 1 gang i uken. Da børster du pelsen hele veien fra rot til tupp. Dette for å unngå floker. Du skal børste pelsen forover mot hodet. Børst godt på baksiden av ørene og bak på halen og rundt analåpningen. Bruk en god børste. Mens den er en valp så kan du bruke en karde. Men denne kan ødelegge pelsen hos en voksen. Til en voksen anbefales en Mason Pearson børste(natur/nylon). Bruk gjerne ett bord til å stelle den på om den skal brukes som en utstillingshund. Om den er bare til kos så legg den i fanget.

Tenner

Valpetennene skifter den når den er 4-6 måneder. Pass på at den ikke får dobbel tannrekke. Om noen tenner sitter igjen kan dette skade eller gjøre at de nye tennene blir skjeve. Sitter det valpetenner igjen så kontakt dyrlegen. La det ikke gå lengre enn til at valpen er ca. 7 måneder. Ett godt råd er å børste tennene ofte. Tannpasta og børste får du kjøpt i de fleste dyrebutikker og hos noen apotek. Bruk ett bord når du steller tennene på hunden på. Da lærer den seg at det ikke er farlig og det blir bedre for en dyrlege å undersøke den og også for en dommer på utstilling å titte på tennene. La gjerne andre se på tennene også.

Oppdragelse

En valp på 8 uker har intelligensen til et barn på ca. 2 år. Det er derfor nødvendig å oppdra valpen fra du får den i hus. En Pomeranian er veldig lærevillig, den vil gjøre alt for å få en godbit. Den er ingen ”allemannshund” og den knytter seg sterkt til sin familie.

Vaksiner

Hold hunden vaksinert. Første vaksine får valpen når den er 12 uker gammel. Revaksineres da etter 1 år. Om du skal ha den med deg til andre land enn Sverige så må den rabiesvaksineres. Dette tar noen måneder så beregn deg god tid til vaksineringen. Man tar 2 vaksiner med 1 måneds opphold. Deretter skal det gå minst 120 dager før man tar en blodprøve. Denne skal analyseres og tar ca.2-4 uker. Tenk også på at det ikke er alltid at rabiesvaksinen fungerer på første forsøk og at man da må vaksinere på nytt og ta ny blodprøve.

Forsikring

Det er meget lurt å forsikre hunden sin. Kontakt ditt forsikrings-selskap for ett tilbud. NKK har ett samarbeide med Agria forsikring. De har forskjellige pakker som du kan velge mellom. Agria

Nyttig

Lær den å komme når du roper. Å være hjemme alene. Gå pent i bånd. Lær den hva den får lov og ikke får lov til. Oppdra den slik du oppdrar ett barn eller en stor rase. La deg ikke lure av det søte utseende. Den har en sterk vilje og utnytter gjerne eierens svake punkt.

Hva den kan spise.

  • Kjøtt: Alle typer kjøtt, men de skal ikke ha fuglebein. Gi ikke kjøtt alene, men bland det med andre matvarer.
  • Fisk: Alle former for fisk, men ikke fiskeben.
  • Egg: Ikke rå eggehvite.
  • Frukt og grønnsaker: En rå gulrot er godt for å holde tennene rene. Kål kan gi luft i magen.
  • Ben: Alle typer, men ikke ben av gris. De kan splintres opp og sette seg fast.
  • Tørrfor: Alle typer tørrfor. Hør med din oppdretter hva denne har brukt. Eller prøv deg frem med fortyper til du finner ett for din hund trives med.
Bella Klein´s pomeranian (Bella Klein´s Juicy)
Bella Klein´s pomeranian (Bella Klein´s Juicy)

Bella Klein´s Ricky kom til verden 26.08.10! Ny pomeranianvalp født på Pomeranch!

Posted on Updated on

I natt kom lille Ricky til verden. Mamma er Bella Klein´s Anatomy og pappa er vår hvite pomeranian Willy! Bella Klein´s Ricky ble født kun 54 gram. Vi har hatt en teori om at Willy var partybærer og fikk det endelig bekreftet i natt da det kom ut en skjønn partyjente. Etter snart et døgn´s veiledning ser det ut som hun snart vil klare å drikke selv. Pomeranianvalpen virker veldig sterk, og er nok en liten fighter. Hun blir fulgt med på hele tiden, og vi sørger for at hun får den melken hun trenger. Her ser du de første bildene, lenger ned finner du linken til hele albumet.

Bella Klein´s Pomeranian
Pomeranianvalpen Bella Klein´s Ricky
Bella Klein´s Pomeranian
Pomeranianvalpen Bella Klein´s Ricky
Bella Klein´s Pomeranian
Pomeranianvalpen Bella Klein´s Ricky
Bella Klein´s Pomeranian
Pomeranianvalpen Bella Klein´s Ricky

Se alle bildene av pomeranianvalpen Bella Klein´s Ricky HER

Pomeranian: Våre faste hundepassere er med i burgerkonkurranse

Posted on Updated on

Burgerkonkurranse

Dette er kanskje et litt uvanlig innlegg å skrive av Bella Kleins Pomeranian. Men en av våre svært nære og kjære faste hundepassere Daniel & Sara (bildet)

er med i en burgerkonkurranse med mulighet for å vinne en tur til New York. 

Vår lille Army bor faktisk for tiden hos de. Vi skal selvfølgelig hjelpe de og vinne. De fortjener det, både fordi de er så fantastiske mennesker og fordi de alltid hjelper oss i nøden. Så folkens hjelp oss og få stemmer! Det tar kun 2 sekunder og avgi din stemme. Klikk på denne linken:

http://konkurranse.matprat.no/bidrag/the-brasilian-beef-burger

 

The Brasilian Beef Burger
Brasiliansk biff burger

 

Se hele oppskriften her:  
ved å klikke på ett og ett bilde 

Skriv gjerne en liten kommentar her om at du har stemmt. Takk for hjelpen og lykke til Daniel & Sara.
Dere fortjener virkelig å vinne denne konkurransen 

 

Klikk på videoen:

Norwegian Polar hundefór til våre pomeranian hunder

Posted on Updated on

Norwegian Polar hundefór til våre pomeranian hunder

 

Vi har nå forsøkt et fór som heter Norwegian Polar.
Etter å ha satt oss litt inn i fórtyper, ernæring hos hund, har vi snakket med ernæringsekspert (for hund) og forskjellige fórprodusenter har vi blitt litt klokere…….håper vi!

Hunden er kjøtteter!
Norwegian Polar hundefór er laget av veterinærkontrollerte slakteriprodukter, vom, struper, lunger, lever, kjøttavkutt og fett m.m. fordelt på storfe, sau og gris, også tilsatt mais, vitaminer og mineraler. Foret er fullverdig (helfor) 30% Protein og 45% fett.

De skal ha animalsk og ikke vegatabilsk fett.
Norwegian Polar hundemat er meget lett fordøyelig og gir lite og fast avføring.
Hundene elsker det!

Oppdrettere som har brukt fóret over tid, sier at de kan se at hunden ikke lenger har tørr hud eller flass og pelsen blir blankere. Vi har ikke brukt fóret så lenge at vi vet hvordan fóret har effekt på pelsen, men det gjenstår og se.

Bare spør om det er noe dere lurer på!

Om dere vil ha mer informasjon om produktet, kan dere gå på http://www.norwegian-polar.no/
Mer om Norwegian Polar:
Laget av veterinærkontrollerte slakteriprodukter, vom, struper, lunger, lever, kjøttavkutt og fett m.m. fordelt på storfe, sau og gris, også tilsatt mais, vitaminer og mineraler. Foret er fullverdig (helfor). Polar Hundemat Produkt Analyse

Frosset i perforerte blokker a 20 kg som knekkes i ca.kg terninger. Pølser pakket i nylontarm ca 700 gr. Hund 30 kg ca. 500 gr pr. dag.

Norwegian Polar hundemat brukes til alle hunderaser fordi hunden er en kjøtteter. Drektige tisper fores etter hold. Diegivende tisper melker mye og kraftig melk og dermed meget god tilvekst og utvikling av hvalpene. Tispen kan holdes i god hold hele tiden. Hvalpene fores kun med Norwegian Polar hundemat fra de begynner å spise med resultat :
muskulatur, senefester, benbygning, blank pels og tilveksten blir tilfredsstillende. Norwegian Polar hundemat brukes også til voksende, hardtarbeidene og aktive hunder (jakthunder) fordi hundematen inneholder 5500 kcal. pr. kg. tørrstoff.
Norwegian Polar hundemat er meget lett fordøyelig og gir lite og fast avføring. Foring av hund generelt er å kjenne og se på hundens hold. Blir den fet, for den mindre og mosjoner. Bruk aldri et dårlig for som slankemiddel. Et dårlig fordøyelig for kan føre til hårslipp, kløe, flass, allergi (immunforsvarsvikt), løs mage, spisevegring med dertil vitaminsvikt. Norwegian Polar hundemat er et kjøttfor med riktig energifordeling med vitaminer og mineraler og er et ernæringsriktig for til alle kjøttetere, fungerer best ved å ikke blandes med annet for.

Genial, tilfredstillende, sunn og god hundemat. (Det er i allefall vår mening).

slik ser det ut hos Bella Kleins Pomeranian når vi klargjør kveldsmaten:

IMG_6969.JPG
Bella Kleins Pomeranian

Slik ser det ut når de har spist:

Bella kleins pomeranian

Dere som har lyst til å prøve og syns det er litt mye å kjøpe en sekk med 20KG, kan få kjøpe «Blokker» på 1 kg av oss. (25 kr pr blokk)

Bella kleins pomeranian