Pomeranian articles/artikler

Norsk Kennel Klubb står opp mot Hundemishandling i Kina og lar seg ikke true av FCI

Posted on Updated on

NKK TRUES MED SANKSJONER

NKK trues med sanksjoner
Ole Walter Sundlo
NKK trues med sanksjoner

For to uker siden gikk Norsk Kennel Klub (NKK) ut med en oppfordring til norske hundeiere om å bli hjemme når WDS skal arrangeres i Kina i 2019. Årsaken er den utstrakte og grove mishandlingen av hunder i landet. Nå truer det internasjonale kennelforbundet, FCI, med mulig utestenging av NKK, etter at NKK krever tildelingen av World Dog Show til Kina omgjort.

NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot mishandlingen av hunder som foregår i Kina, og som toppet seg under Yulin Dog Meat Eating Festival, som gikk av stabelen forrige måned.

Les: Taler hundeverdenen midt i mot

– Det har lenge vært fokus på mangel på menneskerettigheter i Kina, og den grove mishandlingen av hunder sammenfaller med en generell mangel på respekt for liv i landet. Som hundeiernes organisasjon er hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK. Vi anser det derfor som helt naturlig at vi nå reagerer og gjør det vi kan for å få en slutt på denne mishandlingen, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Les: Protesterer mot mishandling

NKKs oppfordring til norske dommere om å takke nei til oppdrag i Kina, samt kravet om at FCI omgjør sin avgjørelse om å tildele World Dog Show til Kina, har ikke blitt godt mottatt av FCI. NKK mottok forrige uke brev fra FCIs advokater, hvor det kreves at oppfordringen til norske utstillere om å holde seg hjemme trekkes tilbake. NKK minnes i brevet om at FCIs medlemsland må forholde seg lojale til de avgjørelser som er demokratisk vedtatt av FCI, og at brudd på dette kan medføre sanksjoner, som eventuell utestenging.

NKKs Hovedstyre har besluttet at NKK ikke endrer standpunkt i saken, og har sendt sitt svar til FCI.

– Det er vanskelig å oppfatte brevet fra FCIs advokat som noe annet enn en trussel, og et klart signal om at NKK nå bør droppe vårt engasjement i denne saken, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

– NKK anser at vårt engasjement for hundevelferden i Kina vil komme hele det internasjonale hundemiljøet til gode, og det er vanskelig å forstå at vårt sterke ønske om få World Dog Show 2019 flyttet skal møtes med denne typen trusler. Det å flytte World Dog Show 2019 til et annet land vil være et sterkt signal til kinesiske myndigheter, og den eneste sanksjonsmuligheten FCI har ovenfor Kina. Vår klare oppfordring til både utstillere og dommere er derfor å unngå deltakelse i Kina, frem til en dramatisk bedring av hundevelferden i landet er etablert. For å unngå lignende situasjoner i fremtiden er vår klare oppfordring til FCI å etablere minimumskrav for dyrevelferd i land som tildeles denne typen arrangement, konkluderer Hage.

Les også:

Les NKK´s artikkel HER

 

http://www.bellaklein.no

hundemishandling i kina, pomeranian oppdretter. Norsk kennel klubb og FCI

Norsk Kennel Klub tar affære i forhold til «Yulin Dog Meat Festival» i Kina

Posted on Updated on

Vi ønsker å rose Norsk Kennel Klub!!. De skriver på sine sider: 11141225_10155709137660268_6989819364080232992_n

 

«Taler hundeverdenen midt imot

NKK oppfordrer norske hundeeiere til å bli hjemme under World Dog Show i Kina.

NKK tar sterk avstand fra mishandlingen av hunder i Kina, som toppet seg under Yulin Dog Meat Eating Festival forrige helg. NKK oppfordret også FCI og den kinesiske kennnelklubben i forkant av festivalen om å få stoppet arrangementet.

NKK har i dag oversendt et nytt brev til FCI vedrørende festivalen, samt tildelingen av World Dog Show 2019 til Kina.

Som det fremgår av brevet reagerer NKK sterkt på tildelingen av World Dog Show til Kina, og fraråder nå alle norske utstillere å delta på arrangementet. I tillegg oppfordrer NKK FCI til å flytte arrangementet fra Kina.

Bli hjemme!

 • NKKs hovedstyre vedtok i går at vi nå går ut med en klar oppfordring til
  CI om å flytte arrangementet, samt en sterk oppfordring til alle hundeeiere i Norge om å bli hjemme under arrangementet. NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot mishandling av hunder. Hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK, og hovedstyret i NKK ønsker å støtte de gode kreftene i Kina som jobber for å få en slutt på denne mishandlingen, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Strider mot NKKs formål og grunnleggende verdier

NKK ønsker heller ikke at norske dommere tar oppdrag i Kina før denne mishandlingen har opphørt.

Hvis dommere eller annet personell mot formodning allikevel vurderer å ta oppdrag, gjør
NKKs hovedstyre oppmerksom på at deltagelse eller oppdrag vil stride mot NKKs formål og grunnleggende verdier.

World Dog Show skal være verdens største og viktigste feiring av menneskets beste venn. NKK stemte derfor mot tildelingen av WDS til Kina under FCIs General Assembly tidligere denne måneden.

 • Vi kan ikke akseptere tildelingen av World Dog Show til Kina så lenge mishandling av hunder foregår i landet, slik som vi nylig så under Yule Festival. I tillegg til å oppfordre FCI om å flytte arrangementet har NKK nå også derfor sendt en oppfordring til kennelklubber verden over. I vår henvendelse ber vi kennelklubbene oppfordre sine medlemmer til å bli hjemme, samt henvende seg til FCI for å få World Dog Show 2019 flyttet, sier Trine Hage.100004-132e14-ffd04c_l

NKK har også vært i kontakt med UD for en vurdering av vår fraråding om å delta på World Dog Show, og ønsker og imøteser videre bistand fra UD i arbeidet med å sette fokus på mishandlingen av hunder i Kina, sier trine Hage.

NKK vil holde våre medlemmer informert om enhver utvikling i denne saken. «

Kilde: NKK: http://web2.nkk.no/no/nyheter/Taler+hundeverdenen+midt+imot.b7C_wlvW4n.ips

http://web2.nkk.no/no/nyheter/Hundevelferd+hellig+for+NKK.b7C_wlvYYW.ips

 

 

Safari 2 Safari

 

 


om teksten er vanskelig å lese, finner du den her:

PROTEST REGARDING WDS2019 IN CHINA

The Norwegian Kennel Club refers to the ongoing international protests regarding the Yulin Dog

Meat Eating Festival and our letter to the FCI and China Kennel Union of June 19.

As stated in our previous letter, we strongly encourage the China Kennel Union and FCI, as the

largest international cynological organization, to work together to put an end to the grave

mistreatment of animals taking place in China, peaking with the Yulin festival.

The Norwegian Kennel Club board has now, during a meeting June 23, made a decision to publicly

advice all dog owners in Norway not to participate in World Dog Show 2019. The NKC will also

advice all judges in Norway not to accept any invitation to judge in China until this festival is

stopped. Any judge accepting invitations to judge in China will be made aware that this is against

the wish of the NKC board, and in direct conflict with our ethical guidelines and values.

The Norwegian Kennel Club board hereby expresses a strong wish to have the World Dog Show

2019 moved, unless the Yulin Dog Meat Eating festival is stopped and general animal welfare in

China improved. The Norwegian Kennel Club will also encourage all national kennel clubs to both

advice dog owners in their countries against participating in WDS2019 in China, and to express

their wishes to have the World Dog Show 2019 moved to the FCI.

The World Dog Show is to be a celebration of dogs. We therefore cannot accept that the WDS is

given to a country where animal abuse takes place. We understand that the decision to give

WDS2019 to China was made by voting during the recent General Assembly. However, the FCI

should lead the cynological world by example, and therefore not give such an important event to a

country where animal welfare is shockingly lacking. We now expect the FCI to take action, and

ensure that this event is moved.

The Norwegian Kennel Club has also been in contact with the Ministry of Foreign Affairs regarding

this matter. We welcome the input from the Ministry of Foreign Affairs in our efforts to improve

the general welfare of dogs in China.

Yours sincerely,

for the Norwegian Kennel Club

Trine Hage

CEO

Ulovlig import og smugling av pomeranian og andre raser.

Posted on

Romerikes blad skriver i dag her: http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7725708.ece

...
LITE Å GJØRE: De involverte i saken fant raskt ut at det ikke var mye de kunne gjøre for lille Molly. FOTO: PRIVAT

Derfor måtte Molly dø

FETSUND: Maria Sofie Hjertaas Øygard (20) fant endelig sin drømmehund. Noen dager senere måtte valpen avlives. Den var importert ulovlig fra Bulgaria.


...
TRIST: Maria Sofie (20) ble nødt til å avlive sin lille valp etter kun få dager. FOTO: PRIVAT
...
AVLIVET: Pomeranian-valpen Molly ble importert fra Bulgaria. På grunn av det måtte hun avlives, bare 13 uker gammel. FOTO: PRIVAT

FAKTA

Regler for import av hund
 •  Når hunden importeres for å bli solgt, er det kommersiell innførsel
 •  Krav til kommersiell innførsel av hund:
 •  Hunden skal følges av et EU-godkjent kjæledyrpass
 •  Hunden må være ID-merket med microchip (dette må gjøres før rabiesvaksinasjon, eller senest samme dag). Hundens identitet må fremgå i passet.
 •  Hunden skal gjennomgå en klinisk helsesjekk av veterinær i løpet av de siste 24 timer før avreise
 •  Informasjon om navnet til dyrets eier, dyrets ID-merking, samt bekreftelse på at dyret er klinisk friskt ved undersøkelse foretatt i løpet av de siste 24 timer før avreise, skal være dokumentert i et EU-godkjent helsesertifikat som skal undertegnes av offentlig veterinær i avsenderlandet
 •  Kilde: Mattilsynet
Mattilsynets råd når du skal kjøpe hund:
 •  Finn alltid ut hvor hunden kommer fra, uansett om den kjøpes fra Norge eller fra utlandet
 •  Ikke kjøp hund via mellommann
 •  Ikke kjøp en hund som ikke virker frisk
 •  Krev at hunden er chipmerket og har ID-papirer og veterinærattest før handelen
 •  Sjekk om Mattilsynets regler for innførsel av hund til Norge er oppfylt før innførsel

– Det er bare veldig trist, sier Maria Sofie Hjertaas Øygard.

Dro til veterinæren

Onsdag 19. september ble hun for første gang stolt eier av en liten hundevalp.

Maria var på utkikk etter en hund av rasen Pomeranian. Da hun endelig fant Molly på finn.no slo hun til.

– Etter at Molly hadde bodd hos meg et par dager så jeg at hun pustet litt rart da hun sov. Urutinert hundeeier som jeg jo var, dro jeg til veterinæren. Der ble det fastslått at hun verken var ID-merket eller vaksinert, sier Maria før hun fortsetter:

– Mattilsynet ble kontaktet. Jeg ble i utgangspunktet forespeilet to muligheter: Enten at hun måtte sitte i karantene i 120 dager her i Norge, eller at jeg dro til Bulgaria for å ordne med vaksine og ID-merking.

–Alt håp ute

Etter noen dager med febrilske telefoner innså hun at det ikke var mye hun kunne gjøre for den lille valpen.

– Det viste seg etter hvert at da hun i utgangspunktet ikke var vaksinert, så ville hun ikke få komme inn igjen i Bulgaria for å få de nødvendige vaksinene. En så ung hund bør heller ikke sitte i karantene i 120 dager. Så den 25. november var alt håp ute, og hun ble avlivet. Jeg håpet virkelig at vi skulle klare dette.

Vil advare

Maria forteller at hun, bortsett fra bulgareren som importerte hunden, ikke bærer nag til noen av personene som var innblandet i prosessen.

Både hva gjelder salg av hunden og Mattilsynets håndtering av situasjonen. Hun forklarer at det i bunn og grunn var hennes egen feil.

Det er derfor hun vil fortelle den hjerteskjærende historien i Romerikes Blad.

– Jeg sjekket ikke hundens bakgrunn godt nok før jeg kjøpte den. Selgeren var kun en mellommann. Jeg har snakket mye med selgeren etter dette, og fått igjen de 15.000 kronene jeg betalte for Molly. Mattilsynet gjorde alt de kunne for at jeg skulle få beholde Molly, sier Maria som ber alle som skal kjøpe seg en ny hund om å ta alle mulige forholdsregler.

Ingen andre utveier

Gry Holmbakken, sjef for Mattilsynets distriktskontor på Romerike, bekrefter at de har vært involvert i saken om Molly, og at den lille valpen var importert ulovlig fra Bulgaria.

– For en valp er det dyrevelferdsmessig svært uheldig å sitte flere måneder i karantene. Hunden kan ikke sendes tilbake til det landet den kommer fra fordi det ikke er noen avsender å sende den til. Andre land stiller også krav til vaksiner og korrekt dokumentasjon for å ta imot hunder fra andre land. Det hadde ikke denne hunden.

Hun forklarer at det er flere årsaker til at regelverket er strengt.

– Vi vil unngå å få sykdommer inn i landet. Er ikke hunden riktig vaksinert, kan den smitte andre hunder. I verste fall kan også mennesker bli smittet, sier distriktssjefen.

– Betydelige mørketall

Norsk Kennel Klub (NKK) mener at kommende hundeeiere må passe på flere ting når de går til innkjøp av en valp.

Norsk Kennel Klub opplyser at de ikke har tall på hvor mange hunder som blir importert til Norge, men at det finnes store mørketall.

– Det er vanskelig å si hvor mange hunder som er importert ulovlig. Det vi vet er at det finnes mørketall, og at disse kan være betydelige, sier medieansvarlig i NKK, Anne Hofmo Bjølgerud.

Hun gir følgende tips til kommende hundeeiere:

– Først må vedkommende finne ut hvilken rase som passer for seg. Det handler ikke bare om hva hunden kan tilby deg, men om hva du kan tilby hunden, sier Bjølgerud før hun fortsetter:

– Når du har valgt det ut et par raser som du mener kan passe bør du så kontakte raseklubbene for mer informasjon om de aktuelle rasene, samt innspill om hvilke kenneler som er å anbefale. Uavhengig av om du kjøper fra norsk eller utenlandsk oppdretter er det viktig å sjekke at valpen er registrert enten hos NKK eller i utenlandsk kennelklubb, og at den har en stamtavle.

Påbudt å sikre hunder i bil

Posted on Updated on

Vg skriver:
(VG) En løs bikkje i bilen kan fort bli til en saftig bot. – Det er en reell risiko som kan få store konsekvenser hvis det går galt, sier stabssjef Runar Karlsen i Utrykningspolitiet (UP).
VG følger

Bil og trafikk

rCamel-Standard-Car-Seat

SELE ELLER BUR?

Det finnes i praksis to løsninger på forsvarlig sikring av dyr i bil.
– Fordelen med en sele er at man kan ha hunden ved siden av seg når man kjører alene. Det er jo hyggelig, i hvert fall på langtur, sier veterinær Hege Dagestad ved Hadeland Dyreklinikk.

Men ikke alle hunder er like glad i å bli spent fast i bilsetet.
– Det er enkelt å lære dem opp, men det spørs litt på hvordan hunden er fra før. Er den redd i bil er det nok kanskje best med bur. Urolige dyr som blir stresset er ofte tryggere i bur.

Markedet er fullt av godkjente bur for transport av dyr, forteller Dagestad.
– Det viktigste er at buret er stabilt. Det må kunne festes med bilbelte hvis det er et lite bur, og bak i bilen hvis det er et stort et. Det finnes også bur som er tilpassede til biltypen.

En annen åpenbar fordel med å plassere dyret i bur:
– Når katter er veldig redde kan de ofte finne på å late urinen. Da får man det i buret i stedet for i bilen.
Det finnes en egen forskrift for transport av dyr i næringsøyemed, men lovverket sier lite konkret om frakt av private husdyr. Det betyr ikke at man slipper unna om man blir stoppet av politiet og hunden har fritt spillerom i kjørekupeen.

 • Dette ansvaret må den enkelte sjåfør ta, og man kan helt åpenbart bli straffet hvis man ser på lett på disse tingene, påpeker Karlsen og viser til paragraf 3 i veitrafikkloven:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Les:Bruker rester av skogbrann i dashbordet.

Les også:Smartere bil fra Opel.

Katt i hodet

 • Ordner man seg slik at man får katten i hodet, så har man forsømt aktsomhetsplikten. Det vil i så fall være snakk om bøter, sier Karlsen.

 • Og kan man anta at det kan være årsaken til en kollisjon med eksempelvis kjøretøy i motgående kjøreretning, vil det bety betydelige straffereaksjoner.

Stabssjefen er ikke overbevist om at alle er klar over konsekvensene av å kjøre med dyrene løs i bilen.

 • Jeg vil tro at det varierer ganske betydelige mellom den enkelte. Vi kommer til å minne om disse sidene ved sjåføransvaret til våre mannskaper. Vi skal ha et ekstra godt øye til de firebente og om de er godt nok sikret. Det skal vi love.

Les:Bilfabrikant lager møbler.

Fare for ambulansepersonell

UT PÅ TUR: Frøya (6) er en smule nervøs og liker seg best i plastburet når hun er ute og kjører med matfar Jonas Adolfsen (20). Foto: Marte Vike Arnesen
UT PÅ TUR: Frøya (6) er en smule nervøs og liker seg best i plastburet når hun er ute og kjører med matfar Jonas Adolfsen (20). Foto: Marte Vike Arnesen
Løse dyr i bilen utgjør en stor risiko.

 • Hund på hattehyllen kan bli hund i bakhodet ved bremsing, sier veterinær Hege Dagestad.

Dyr kan også bety trøbbel for redningspersonellet i forbindelse med bilulykker.

 • Redde hunder kan forsvare en skadet bil og mennesker mot skumle ambulansepersonell. Dyret kan også komme seg fri og springe rundt i ulykkesområdet.

 

se artikkelen her: http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-trafikk/paabudt-aa-sikre-dyr-i-bil/a/557389/

 

1333348200

Vil hindre stamtavlejuks med DNA (Leder Norsk Pomeranian Klubb)

Posted on Updated on

Vil hindre stamtavlejuks med DNA

Norsk Pomeranian Klubb ønsker å DNA-teste alle nye valper.– Høy pris på hundene og bevist triksing med stamtavler gjør at vi nå vil renske ut useriøse oppdrettere, sier leder Laila Lauritzen.

– Dette har vært trist som bare søren, sier Lauritzen.

Klubben mener at de nå har fått bevis for at oppdrettere har jukset med stamtavler. Lauritzen viser til at DNA-testing av mor og far og valp viste at de angivelige foreldrene ikke var foreldrene allikevel.

– Nå har vi fått det bevist at det jukses, at det er noen som jukser med stamtavler, derfor ønsker vi at alle avlsdyr DNA-testes, slik at valpene kan testes opp mot foreldrene.

Høy fortjeneste

Lauritzen forteller at de har mistanke om at jukset har skjedd over lengre tid. De tror at begrensninger på antall kull og tispenes alder, har gjort at noen fører opp feil foreldrepar på valpen. Hun sier klubben tar tak i dette fordi det skader hundenes omdømme.

– Problemet er at det er registrert valper der mor og far ikke stemmer. Det kan gi problemer med innavl senere, så dette må vi få bukt med, sier Lauritzen.

Hun tror at høy pris og popularitet gjør at folk jukser med stamtavlene.

– Penger har en god del å si, det er en populær rase, så det er klart at det henger sammen.

Folk bekymret for juks

Veterinær Camilla Hamberg Riddervold - Veterinær Camilla Hamberg Riddervold ved Rising Dyreklinikk sier at flere er bekymret for om hunden deres er ekte. - Foto: Privat /
Veterinær Camilla Hamberg Riddervold ved Rising Dyreklinikk sier at flere er bekymret for om hunden deres er ekte.

FOTO: PRIVAT

Etter at det har blitt kjent at enkelte har jukset med stamtavler, har flere tatt kontakt både med klubben og veterinærer. Ved Rising dyreklinikk i Skien har de i sommer fått flere henvendelser fra folk, som lurer på om hunden deres er en ren rasehund. Veterinær Camilla Hamberg Riddervold råder folk til å DNA-teste hundene, dersom de er i tvil om opphavet.

 

– Jeg skjønner jo at folk ikke vil kjøpe katta i sekken. Det er enkelt å DNA-teste, men ulempen er at man også må ha DNA av mor og far, for å vite om pomeranian-valpen har den stamtavlen den har, forklarer Riddervold.

For å DNA-teste en hund, tar man q-tips i hundens munn. Både dyreklinikken og Pomerianian-klubben vil hjelpe folk som er bekymret.

– Hvis folk er i tvil, ta kontakt så hjelper vi til så godt vi kan, sier Lauritzen i Norsk Pomeranian Klubb.

Ekstra generalforsamling

I fremtiden vil klubben gjøre det lettere for folk å få testet valpene, ved at alle hunder som brukes til avl skal DNA-testes. DNA-testingen skal skje i samarbeid med Norsk Kennel Klub, men for å få til et DNA-register og testing av valper, må klubbens medlemmer gi sitt samtykke.

Norsk Pomeranian Klubb innkaller derfor til ekstraordinær generalforsamling i august, for å stemme over forslaget.

– Vi håper at dette skal gå igjennom. De aller fleste medlemmene er positive til dette. Som oppdretter må du være seriøs i det du driver med. Du må være ærlig, sier Lauritzen.

Ut fra tilbakemeldingene fra medlemmene tror hun at de vil få gjennomslag for DNA-registreringen.

– Formålet er få valpene registrert korrekt, så ingen useriøse kommer inn og bytter og blander slik det har vært gjort nå. Vi vil luke ut de useriøse, forteller Lauritzen.

Oppdretter Eva Urtegård i Skien støtter forslaget, og er glad for at hundeklubben tar tak i problemene.

– Jeg synes at dette er superlurt. Jeg er glad for at det gjøres noe for å få bukt med useriøse oppdrettere, sier Urtegård.

 

 

pW7zV1f_uu_vmGBSkiCOQwrT-6NOoXzGVJvbvkeRVIvQ
Leder Laila Lauritzen i Norsk Pomeranian Klubb med hunden Kelly. FOTO: PRIVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arikkelen er skrevet av Anne Cathrine Syversen

se artikkelen her: http://www.nrk.no/telemark/vil-hindre-stamtavlejuks-med-dna-1.11818807

 

www.bellaklein.no

Bella Klein´s Pomeranian

Allergi og pomeranian

Posted on Updated on

ALLERGI OG HUND Å være allergisk og ha hund eller være i nærheten av hund er ingen umulig kombinasjon! NKK er derfor opptatt av at man setter fokus på hundens betydning i samfunnet, og veier dette opp mot eventuelle ulemper for allergikere.

Allergisamfunnet 

«I Norge tar de ulike offentlige transportmidlene, stort sett alle overnattingssteder og alle spisesteder langt større hensyn til allergikerne i samfunnet enn til hunder og hundeeiere. De aller fleste spisesteder, noen offentlige transportmidler og overnattingssteder har totalforbud mot hund, mens andre har svært strenge regler for når og hvordan hunder kan medbringes».  Skriver NKK i egen artikkel på sine sider. http://www.nkk.no

NKK mener det på disse områdene i samfunnet også må tas langt større hensyn til både hunder og hundeeiere.

Allergi blir også ofte brukt argument for å kunne nekte hundehold i borettslag.

NKK mener allergikere bør bevise sammenhengen mellom sin allergi og den type allergener hunden(e) i borettslaget avgir før et forbud mot hund kan iverksettes.

 

105197692_10154321263040375_591209885022310032_n

Hund kan minske risikoen for astma 

NKK skriver videre: «Tidligere var oppfatningen at hund i familien ga større risiko for at barn kan utvikle allergi, men nyere forskning fra Sverige viser faktisk det motsatte.

Lege og forsker Anna Sandin viser til at det har vært en økning i antall allergikere i samfunnet, men at dette trolig henger sammen med at hygienen er bedret, ikke at flere ikke tåler hund. Svensk og amerikansk forskning viser også at det å vokse opp med hund faktisk kan forebygge allergi og astma.

Dette er med på å understreke viktigheten av å slippe hundene til i samfunnet».

NKK er derfor opptatt av at man setter fokus på hundens betydning i samfunnet, og veier dette opp mot eventuelle ulemper for allergikere.

 

 

Bedre i andre land 

Videre i artikkelen:
«Flere land i Europa er langt mer hundevennlige enn Norge og åpner for at hunder og allergikere kan leve side om side.

I England er flere spisesteder og hoteller merket med ”Open for dogs”, i Tyskland kan hunder medbringes på kafeer og restauranter og i Frankrike er de aller fleste steder svært hundevennlige. I Norge opplever man det stikk motsatte. Her kan selv uteserveringer forby hunder adgang».

Hørte til og med fra en tidligere kollaga som har bodd i sveits, at han kom inn et sted med barnevogn, på en café. Der ble han nektet adgang med vognen, men det var flere hunder tilstede 🙂

 

NKK jobber for å endre holdningene i forhold til hvordan hunder og allergikere kan leve sammen i samfunnet og mener det må tas større hensyn til de over fire hundre tusen hundene som finnes i Norge.

Hunder og hundeeiere må tas på alvor og respekteres på lik linje med allergikere.

 

"Belliver here for the Party" (creme pomeranian)
«Belliver here for the Party» (creme pomeranian)

 

 

Renhold 

«Allergikere kan reagere på ulike stoffer (allergener) som hunden avgir gjennom urin, talg, spyttkjertler og pels.

Gjennom godt renhold vil de aller fleste allergener likevel forsvinne fra hotellrom, haller eller offentlige kommunikasjonsmidler hvor hunder har oppholdt seg.

Ved regelmessig børsting og vasking av hunden kan man også redusere mengden allergener».

 

Vi anbefaler at man bruker en shampo med lav PH til hund, som gjør huden sur. Da trives pelsmidd, bakterier, sopp og andre «bassilussker» bedre.

 

Kan jo avslutte med å si at jeg  er veldig allergisk mot hund og må ta mye allergimedisiner før vi feks skal på hundeutstilling…. men pomeranian, tåler jeg helt fint… 

Belinda Isabell Klein (Bella Klein´s Pomeranian)

 

IMG_8133

 

 

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Bør alle raser HD-røntges?

Posted on Updated on

Bør alle raser HD-røntges?  405929_447722841939341_395781770_n 2

NKK mottar fra tid til annen henvendelser fra eiere av hunder med sterk grad av HD som utrykker bekymring for at ikke alle raser HD-røntges i like stor grad. NKK støtter FCIs avlsstrategi om at screening (undersøkelse av et stort antall dyr uavhengig av kliniske symptomer) bare bør anbefales for sykdommer og raser hvor sykdommen er et problem i rasen og har betydning for hundens funksjonelle helse. Dette står også angitt i NKKs avlsstrategi. Eksempler på slike screeningundersøkelser er røntgenundersøkelser for HD, albueleddsdysplasi og ryggundersøkelser samt øyelysning, ulike DNA-undersøkelser og patellastatus. Hunder bør undersøkes fordi det finnes et problem på rasen – ikke kun fordi det finnes en test. Målet i hundeavlen er funksjonelt friske hunder med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan lever et langt og lykke liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Dette innebærer at man i utvelgelse og kombinasjon av avlsdyr må legge størst vekt på å redusere forekomsten av de problemene som skaper dårlig helse og redusert livskvalitet for hunder av den aktuelle rasen.

Å øyelyse en rekke raser hvor arvelige øyesykdommer ikke er kjent eller utføre DNA-tester for sykdommer som ikke finnes på en rase har ingen hensikt. Når det gjelder øyelysning oppfordrer for øvrig NKK til å følge de anbefalingene som er gitt av gruppen for autoriserte øyelysere. En av de konkrete rasene som NKK har blitt kontaktet angående er cavalier king charles spaniel. I denne rasen er de mest velkjente sykdommene som gir store helsemessige utfordringene hjerteproblemer, syringomyeli og også øyeproblemer og respirasjonsproblemer. Hudproblemer er generelt et stort problem på alle raser. Hos cavalier king charles spaniel de siste 10 årene har 8 hunder fått diagnosen sterk grad HD. Dette utgjør 0,09% av hele populasjonen. Det er rimelig å anta at disse er HD-røntget fordi de har et klinisk problem med HD. Men totalt er kun 54 hunder (0,6%) av antall registrerte hunder undersøkt for HD. Omfanget av HD på rasen er det derfor vanskelig å si noe om. Hvilke krav kan man stille til en oppdretter når man har kjøpt en valp med sterk grad HD av en rase som ikke har krav om røntgenundersøkelse for HD? Mange forsikringsselskaper, inkludert vår egen samarbeidspartner Agria, krever at foreldrene skal være fri for HD hvis eier av en hund med HD skal få utbetalt dekking av veterinærutgifter eller livsforsikring for hunden. I tillegg skal den aktuelle hundens HD-status avleses av NKK og resultatet offentliggjøres på DogWeb. Dette gjelder alle raser, uavhengig av om det er krav til kjent HD-status hos foreldrene ved registrering av valper i NKK eller ikke.

Valper etter hunder med sterk grad av HD vil bli registrert med avlssperre – uansett rase. Dette gjelder alle valper født etter at hundens sterke grad er avlest i NKK. I denne aktuelle saken, hvor to kullsøsken er røntget med sterk grad, bør hundenes foreldre røntges for HD, og raseklubben bør oppfordre til at dette blir gjort. Dette betyr ikke det samme som at alle avlshunder av denne rasen bør røntges, men man bør røntge der hvor det er et problem. Hvis foreldre, søsken eller halvsøsken av disse hundene med sterk grad blir brukt videre i avl, er det oppdretters plikt å informere valpekjøperne om disse to valpene som har sterk grad av HD, og om øvrige helseproblemer i hundens nærmeste familie og rasen i sin helhet. Hvorvidt man kan kreve erstatning av oppdretter når man har kjøpt en hund som blir diagnostisert med sterk HD, vil være avhengig av en rekke forhold. NKK anbefaler å ta slike saker opp med Forbrukerrådet. Hvis hundens foreldre ikke blir røntget og forsikring for hunden følgelig ikke kan utbetales, er det rimelig å anta at oppdretter må utbetale erstatning inntil kjøpesummen av valpen.

Hvordan kan man vite hvorvidt HD er et klinisk problem på rasen når rasen ikke HD-røntges? NKK anbefaler alle raseklubbene å utføre en helseundersøkelse på sin rase. Dette kan gjøres gjennom en spørreundersøkelse i samarbeid med Veterinærhøgskolen. Informasjon om dette finner du på http://www.hundoghelse.no. Mange raseklubber har utført slike undersøkelser de siste årene. Disse undersøkelsene vil gi svar på omfanget av ulike kliniske helseproblemer hos rasen. Hvis symptomer som kan relateres til HD viser seg å være et problem på rasen bør HD-røntging av i første rekke avlsdyr vurderes som et tiltak. Statistikk fra forsikringsselskapene kan også være et godt hjelpemiddel i vurderingen av hva som er de viktigste utfordringene i rasen, og hva man bør legge størst vekt på i avlen. Raseklubben kan kontakte forsikringsselskapene for tilgang til disse. Statistikk fra Agria gir ingen indikasjon på at HD er et problem hos cavalier king charles spaniel.

 

Skrevet av: Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Klub, leder av Helseavdelingen Kristin H. Aukrust, veterinær, etolog og avlskonsulent i Norsk Kennel Klub. PS! Om du har lyst til å lese mer om avl, oppdrett og helse finner du dette her.

her er link til artikkelen på Norsk Kennel Klubb sine sider.

http://web2.nkk.no/toppsak/bor-alle-raser-hd-rontges/

 

 

www.bellaklein.no