Informasjon om hund generellt

Posted on Updated on

Giggy ❤️ son of «Marko» Norwegian Swedish Irish Champion Norwegian Winner 2013 & 2018 Belliver Here For The Party)
Bella Klein´s Pomeranian

 

Norsk Kennel Klubb står opp mot Hundemishandling i Kina og lar seg ikke true av FCI

Posted on Updated on

NKK TRUES MED SANKSJONER

NKK trues med sanksjoner
Ole Walter Sundlo
NKK trues med sanksjoner

For to uker siden gikk Norsk Kennel Klub (NKK) ut med en oppfordring til norske hundeiere om å bli hjemme når WDS skal arrangeres i Kina i 2019. Årsaken er den utstrakte og grove mishandlingen av hunder i landet. Nå truer det internasjonale kennelforbundet, FCI, med mulig utestenging av NKK, etter at NKK krever tildelingen av World Dog Show til Kina omgjort.

NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot mishandlingen av hunder som foregår i Kina, og som toppet seg under Yulin Dog Meat Eating Festival, som gikk av stabelen forrige måned.

Les: Taler hundeverdenen midt i mot

– Det har lenge vært fokus på mangel på menneskerettigheter i Kina, og den grove mishandlingen av hunder sammenfaller med en generell mangel på respekt for liv i landet. Som hundeiernes organisasjon er hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK. Vi anser det derfor som helt naturlig at vi nå reagerer og gjør det vi kan for å få en slutt på denne mishandlingen, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Les: Protesterer mot mishandling

NKKs oppfordring til norske dommere om å takke nei til oppdrag i Kina, samt kravet om at FCI omgjør sin avgjørelse om å tildele World Dog Show til Kina, har ikke blitt godt mottatt av FCI. NKK mottok forrige uke brev fra FCIs advokater, hvor det kreves at oppfordringen til norske utstillere om å holde seg hjemme trekkes tilbake. NKK minnes i brevet om at FCIs medlemsland må forholde seg lojale til de avgjørelser som er demokratisk vedtatt av FCI, og at brudd på dette kan medføre sanksjoner, som eventuell utestenging.

NKKs Hovedstyre har besluttet at NKK ikke endrer standpunkt i saken, og har sendt sitt svar til FCI.

– Det er vanskelig å oppfatte brevet fra FCIs advokat som noe annet enn en trussel, og et klart signal om at NKK nå bør droppe vårt engasjement i denne saken, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

– NKK anser at vårt engasjement for hundevelferden i Kina vil komme hele det internasjonale hundemiljøet til gode, og det er vanskelig å forstå at vårt sterke ønske om få World Dog Show 2019 flyttet skal møtes med denne typen trusler. Det å flytte World Dog Show 2019 til et annet land vil være et sterkt signal til kinesiske myndigheter, og den eneste sanksjonsmuligheten FCI har ovenfor Kina. Vår klare oppfordring til både utstillere og dommere er derfor å unngå deltakelse i Kina, frem til en dramatisk bedring av hundevelferden i landet er etablert. For å unngå lignende situasjoner i fremtiden er vår klare oppfordring til FCI å etablere minimumskrav for dyrevelferd i land som tildeles denne typen arrangement, konkluderer Hage.

Les også:

Les NKK´s artikkel HER

 

http://www.bellaklein.no

hundemishandling i kina, pomeranian oppdretter. Norsk kennel klubb og FCI

Ulovlig import og smugling av pomeranian og andre raser.

Posted on

Romerikes blad skriver i dag her: http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7725708.ece

...
LITE Å GJØRE: De involverte i saken fant raskt ut at det ikke var mye de kunne gjøre for lille Molly. FOTO: PRIVAT

Derfor måtte Molly dø

FETSUND: Maria Sofie Hjertaas Øygard (20) fant endelig sin drømmehund. Noen dager senere måtte valpen avlives. Den var importert ulovlig fra Bulgaria.


...
TRIST: Maria Sofie (20) ble nødt til å avlive sin lille valp etter kun få dager. FOTO: PRIVAT
...
AVLIVET: Pomeranian-valpen Molly ble importert fra Bulgaria. På grunn av det måtte hun avlives, bare 13 uker gammel. FOTO: PRIVAT

FAKTA

Regler for import av hund
 •  Når hunden importeres for å bli solgt, er det kommersiell innførsel
 •  Krav til kommersiell innførsel av hund:
 •  Hunden skal følges av et EU-godkjent kjæledyrpass
 •  Hunden må være ID-merket med microchip (dette må gjøres før rabiesvaksinasjon, eller senest samme dag). Hundens identitet må fremgå i passet.
 •  Hunden skal gjennomgå en klinisk helsesjekk av veterinær i løpet av de siste 24 timer før avreise
 •  Informasjon om navnet til dyrets eier, dyrets ID-merking, samt bekreftelse på at dyret er klinisk friskt ved undersøkelse foretatt i løpet av de siste 24 timer før avreise, skal være dokumentert i et EU-godkjent helsesertifikat som skal undertegnes av offentlig veterinær i avsenderlandet
 •  Kilde: Mattilsynet
Mattilsynets råd når du skal kjøpe hund:
 •  Finn alltid ut hvor hunden kommer fra, uansett om den kjøpes fra Norge eller fra utlandet
 •  Ikke kjøp hund via mellommann
 •  Ikke kjøp en hund som ikke virker frisk
 •  Krev at hunden er chipmerket og har ID-papirer og veterinærattest før handelen
 •  Sjekk om Mattilsynets regler for innførsel av hund til Norge er oppfylt før innførsel

– Det er bare veldig trist, sier Maria Sofie Hjertaas Øygard.

Dro til veterinæren

Onsdag 19. september ble hun for første gang stolt eier av en liten hundevalp.

Maria var på utkikk etter en hund av rasen Pomeranian. Da hun endelig fant Molly på finn.no slo hun til.

– Etter at Molly hadde bodd hos meg et par dager så jeg at hun pustet litt rart da hun sov. Urutinert hundeeier som jeg jo var, dro jeg til veterinæren. Der ble det fastslått at hun verken var ID-merket eller vaksinert, sier Maria før hun fortsetter:

– Mattilsynet ble kontaktet. Jeg ble i utgangspunktet forespeilet to muligheter: Enten at hun måtte sitte i karantene i 120 dager her i Norge, eller at jeg dro til Bulgaria for å ordne med vaksine og ID-merking.

–Alt håp ute

Etter noen dager med febrilske telefoner innså hun at det ikke var mye hun kunne gjøre for den lille valpen.

– Det viste seg etter hvert at da hun i utgangspunktet ikke var vaksinert, så ville hun ikke få komme inn igjen i Bulgaria for å få de nødvendige vaksinene. En så ung hund bør heller ikke sitte i karantene i 120 dager. Så den 25. november var alt håp ute, og hun ble avlivet. Jeg håpet virkelig at vi skulle klare dette.

Vil advare

Maria forteller at hun, bortsett fra bulgareren som importerte hunden, ikke bærer nag til noen av personene som var innblandet i prosessen.

Både hva gjelder salg av hunden og Mattilsynets håndtering av situasjonen. Hun forklarer at det i bunn og grunn var hennes egen feil.

Det er derfor hun vil fortelle den hjerteskjærende historien i Romerikes Blad.

– Jeg sjekket ikke hundens bakgrunn godt nok før jeg kjøpte den. Selgeren var kun en mellommann. Jeg har snakket mye med selgeren etter dette, og fått igjen de 15.000 kronene jeg betalte for Molly. Mattilsynet gjorde alt de kunne for at jeg skulle få beholde Molly, sier Maria som ber alle som skal kjøpe seg en ny hund om å ta alle mulige forholdsregler.

Ingen andre utveier

Gry Holmbakken, sjef for Mattilsynets distriktskontor på Romerike, bekrefter at de har vært involvert i saken om Molly, og at den lille valpen var importert ulovlig fra Bulgaria.

– For en valp er det dyrevelferdsmessig svært uheldig å sitte flere måneder i karantene. Hunden kan ikke sendes tilbake til det landet den kommer fra fordi det ikke er noen avsender å sende den til. Andre land stiller også krav til vaksiner og korrekt dokumentasjon for å ta imot hunder fra andre land. Det hadde ikke denne hunden.

Hun forklarer at det er flere årsaker til at regelverket er strengt.

– Vi vil unngå å få sykdommer inn i landet. Er ikke hunden riktig vaksinert, kan den smitte andre hunder. I verste fall kan også mennesker bli smittet, sier distriktssjefen.

– Betydelige mørketall

Norsk Kennel Klub (NKK) mener at kommende hundeeiere må passe på flere ting når de går til innkjøp av en valp.

Norsk Kennel Klub opplyser at de ikke har tall på hvor mange hunder som blir importert til Norge, men at det finnes store mørketall.

– Det er vanskelig å si hvor mange hunder som er importert ulovlig. Det vi vet er at det finnes mørketall, og at disse kan være betydelige, sier medieansvarlig i NKK, Anne Hofmo Bjølgerud.

Hun gir følgende tips til kommende hundeeiere:

– Først må vedkommende finne ut hvilken rase som passer for seg. Det handler ikke bare om hva hunden kan tilby deg, men om hva du kan tilby hunden, sier Bjølgerud før hun fortsetter:

– Når du har valgt det ut et par raser som du mener kan passe bør du så kontakte raseklubbene for mer informasjon om de aktuelle rasene, samt innspill om hvilke kenneler som er å anbefale. Uavhengig av om du kjøper fra norsk eller utenlandsk oppdretter er det viktig å sjekke at valpen er registrert enten hos NKK eller i utenlandsk kennelklubb, og at den har en stamtavle.

Allergi og pomeranian

Posted on Updated on

ALLERGI OG HUND Å være allergisk og ha hund eller være i nærheten av hund er ingen umulig kombinasjon! NKK er derfor opptatt av at man setter fokus på hundens betydning i samfunnet, og veier dette opp mot eventuelle ulemper for allergikere.

Allergisamfunnet 

«I Norge tar de ulike offentlige transportmidlene, stort sett alle overnattingssteder og alle spisesteder langt større hensyn til allergikerne i samfunnet enn til hunder og hundeeiere. De aller fleste spisesteder, noen offentlige transportmidler og overnattingssteder har totalforbud mot hund, mens andre har svært strenge regler for når og hvordan hunder kan medbringes».  Skriver NKK i egen artikkel på sine sider. http://www.nkk.no

NKK mener det på disse områdene i samfunnet også må tas langt større hensyn til både hunder og hundeeiere.

Allergi blir også ofte brukt argument for å kunne nekte hundehold i borettslag.

NKK mener allergikere bør bevise sammenhengen mellom sin allergi og den type allergener hunden(e) i borettslaget avgir før et forbud mot hund kan iverksettes.

 

105197692_10154321263040375_591209885022310032_n

Hund kan minske risikoen for astma 

NKK skriver videre: «Tidligere var oppfatningen at hund i familien ga større risiko for at barn kan utvikle allergi, men nyere forskning fra Sverige viser faktisk det motsatte.

Lege og forsker Anna Sandin viser til at det har vært en økning i antall allergikere i samfunnet, men at dette trolig henger sammen med at hygienen er bedret, ikke at flere ikke tåler hund. Svensk og amerikansk forskning viser også at det å vokse opp med hund faktisk kan forebygge allergi og astma.

Dette er med på å understreke viktigheten av å slippe hundene til i samfunnet».

NKK er derfor opptatt av at man setter fokus på hundens betydning i samfunnet, og veier dette opp mot eventuelle ulemper for allergikere.

 

 

Bedre i andre land 

Videre i artikkelen:
«Flere land i Europa er langt mer hundevennlige enn Norge og åpner for at hunder og allergikere kan leve side om side.

I England er flere spisesteder og hoteller merket med ”Open for dogs”, i Tyskland kan hunder medbringes på kafeer og restauranter og i Frankrike er de aller fleste steder svært hundevennlige. I Norge opplever man det stikk motsatte. Her kan selv uteserveringer forby hunder adgang».

Hørte til og med fra en tidligere kollaga som har bodd i sveits, at han kom inn et sted med barnevogn, på en café. Der ble han nektet adgang med vognen, men det var flere hunder tilstede 🙂

 

NKK jobber for å endre holdningene i forhold til hvordan hunder og allergikere kan leve sammen i samfunnet og mener det må tas større hensyn til de over fire hundre tusen hundene som finnes i Norge.

Hunder og hundeeiere må tas på alvor og respekteres på lik linje med allergikere.

 

"Belliver here for the Party" (creme pomeranian)
«Belliver here for the Party» (creme pomeranian)

 

 

Renhold 

«Allergikere kan reagere på ulike stoffer (allergener) som hunden avgir gjennom urin, talg, spyttkjertler og pels.

Gjennom godt renhold vil de aller fleste allergener likevel forsvinne fra hotellrom, haller eller offentlige kommunikasjonsmidler hvor hunder har oppholdt seg.

Ved regelmessig børsting og vasking av hunden kan man også redusere mengden allergener».

 

Vi anbefaler at man bruker en shampo med lav PH til hund, som gjør huden sur. Da trives pelsmidd, bakterier, sopp og andre «bassilussker» bedre.

 

Kan jo avslutte med å si at jeg  er veldig allergisk mot hund og må ta mye allergimedisiner før vi feks skal på hundeutstilling…. men pomeranian, tåler jeg helt fint… 

Belinda Isabell Klein (Bella Klein´s Pomeranian)

 

IMG_8133

 

 

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Hvil i fred Alba: vakre creme pomeranianhunden, Alba, ble drept av hundespann i sitt eget boligområde

Posted on Updated on

Onsdag ble vår lille creme pomeranian Alba drept av et hundespann 😦 Forvertfamilien er knust.alba680 Her skriver vi noen ord til Alba: «Hvil i fred kjære Alba.  Nå får din familie aldri gitt deg kos og aldri mer gått tur med deg. Du var en spesille og god hund fra en av våre første kull. Vi gledet oss så fælt til å se deg igjen og vi gledet oss til å ta i mot valpene du hadde i magen. De får vi aldri møtt. Vi føler så inderlig med familien din.  Yan og datteren Mulan var forverter for oss. De er pliktoppfyllende og fantastiske forverter som har tatt godt vare på hunden sin Alba. Livet med herlige Alba,  fikk en brå slutt denne uken» Yan Friis er programleder i radioprogrammet «Herreavdelingen» P1, og skriver på Herreavdelingens   Facebook-gruppe. «Alba takker for seg. Drept av hundespann som feide gjennom boligområdet vårt i går kveld. Hun fikk ikke tid til å reagere engang før de var over henne. Hadde vi ikke hatt henne i bånd ville hun antageligvis ha kommet seg unna» På Facebook gruppen hagler det inn med spørsmål og Yan Friis svarer så godt han kan: «Det skjedde så hurtig at vi ikke rakk å løfte henne. Hundespannet kom stormende rundt en sving og var over oss uten forvarsel. Alba var i bånd, hundespannet kom rundt den svært uoversiktlige svingen (en høy hekk gjør det umulig å se om noen kommer), og førerhunden angrep Alba uten forvarsel, det skjedde fortere enn man kan tenke. Hun ble drept umiddelbart av bittet, og så angrep ytterligere to av hundene. De kastet Alba mellom seg. De ignorerte min kone som dyttet og slo og skrek for å holde dem unna.Det hører med til historien at dette er midt inne i et boligområde, veien er trang og meget tett trafikkert av gående, både barn og voksne og folk som går tur med hundene sine. Hva hundespannet hadde der å gjøre kan man spørre. Det raser forbi ganske ofte. Mange er redde». «Det er tragisk for mange, også hundeeieren som jeg har all grunn til å tro er et godt menneske. Han var like preget av øyeblikket som oss. Jeg var imponert av min datter Mulan, Albas eier og den som var aller sterkest knyttet til henne, hun lastet ingen, hverken hundene i spannet eller deres eier, hun så det som en ulykke, og sørger uten hat.« Hør sangen som forverten tidligere har spilt inn. Hør på sangen mens dere tenker på Alba. Dette er så forferdelig trist. avatars-000053861808-w4wior-t200x200 https://soundcloud.com/mulan-friis/mulan-friis-the-wind

Legg gjerne igjen en kondolanse til Yan og Mulan ved å legge igjen en kommentar her.

Les saken her: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/05/02/herreavdelingens-hund-drept

Nyttig informasjon om pomeranian

Posted on Updated on

Pomeranian: Omfattende artikkel om pomeranian, kjente sykdommer og helseproblemer, historie og rasebetegnelse. Inneholder også en oversikt over norske pomeranian oppdrettere hvor man kan henvende seg til råd og
Pomeranian 101: Video om Pomeranian fra AnimalPlanet
Breed All About It: Video om Pomeranian fra Animalplanet
How to stop a Pomeranian from Barking: Nyttig tips om bjeffing fra eHow.

20130331-140536.jpg